Obchodné zastúpenie

Bratislava, Bajkalská 30

P.O.Box 48, 829 48 Bratislava 25

Bajkalská 30

829 48, Bratislava

Po - Pi
08:00-18:00

Obchodní zástupcovia

Eva Kuklová
Obchodný zástupca
Bajkalská 30, Bratislava
Magdaléna Grigová
Obchodný zástupca
Bajkalská 30, Bratislava
Mária Nerádová
Obchodný zástupca
Bajkalská 30, Bratislava
PhDr. Martina Ondicová
Obchodný zástupca
Bajkalská 30, Bratislava
Kristián Bartaloš
Obchodný zástupca
Bajkalská 30, Bratislava
Zuzana Meszárošová
Obchodný zástupca
Bajkalská 30, Bratislava
Simona Patúcová
Obchodný zástupca
Bajkalská 30, Bratislava
Karin Kriváková
Obchodný zástupca
Bajkalská 30, Bratislava
Ing. Pavol Petrovický
Obchodný zástupca
Bajkalská 30, Bratislava
Viera Nagyová
Obchodný zástupca
Bajkalská 30, Bratislava
Anna Trizmová
Obchodný zástupca
Bajkalská 30, Bratislava
Mgr. Lívia Bognárová
Obchodný zástupca
Bajkalská 30, Bratislava
Bc. Michaela Krajníková
Obchodný zástupca
Bajkalská 30, Bratislava

Toto obchodné zastúpenie patrí do kompetencie

Mgr. Katarína Ivanovičová
Územný riaditeľ
Mgr. Marcela Spodniaková
Územný riaditeľ
Ing. Mária Gabrišková
Územný riaditeľ