28.02.2024 Vývoj na trhu

Nehnuteľnosti na Slovensku medziročne zlacneli

Nehnuteľnosti určené na bývanie na sklonku roka 2023 v porovnaní s letom zdraželi, medziročne však boli stále lacnejšie najmä vplyvom znižovania cien nových bytov a domov.

Rozkolísaný vývoj cien zaznamenali regióny SR, najmä pri starších nehnuteľnostiach. Aktuálnu štatistiku ceny bytov na Slovensku priniesol Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Realizačné ceny nehnuteľností určených na bývanie na Slovensku v 4. štvrťroku 2023 medzikvartálne stúpli o 2,1 percenta. Toto tempo rastu platilo pre nové aj existujúce nehnuteľnosti.

Ceny existujúcich nehnuteľností zdynamizovali rast z predošlého štvrťroku, ceny nových nehnuteľností vzrástli prvýkrát od konca roka 2022. V referenčnom medziročnom porovnaní na celoslovenskej úrovni kupujúci platili za domy a byty stále o 1,1 percenta nižšie sumy ako v rovnakom období roka 2022. Zlacňovanie však v porovnaní s letom výrazne pribrzdilo.

Existujúce nehnuteľnosti sa v priemere predávali za rovnaké ceny ako pred rokom, nové nehnuteľnosti už tretí štvrťrok v rade za ceny približne o 4 percentá nižšie ako pred rokom. V porovnaní s priemerom roka 2010 boli aktuálne ceny nehnuteľností vyššie o 83,2 %.

Z regionálneho hľadiska ceny nehnuteľností medzikvartálne vzrástli v 7 spomedzi 8 krajov SR, najvýraznejšie o 3,9 percenta v Bratislavskom kraji. Lacnejšie sa predávali len v Nitrianskom kraji.

Pri existujúcich  nehnuteľnostiach ceny medzikvartálne stúpli v 6 z 8 regiónov Slovenska, najdynamickejšie v Banskobystrickom kraji takmer o 7 %. Mierne zlacňovanie z predošlého obdobia pretrvalo v Prešovskom a Trenčianskom kraji. 

Nové nehnuteľnosti v porovnaní s letom v 5 krajoch zdraželi, najvýraznejšie v Bratislavskom kraji o 6 %. Pokles cien nových domov a bytov sa prejavil v Banskobystrickom, Trnavskom a najviac o 7,5 % percent v Nitrianskom kraji.

Viac informácií a podrobné grafy si môžete pozrieť aj na stránke Štatistického úradu.