22.02.2024 Akcionári

Mimoriadne Valné zhromaždenie

Dňa 22.2.2024 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Dňa 22.2.2024 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti. O všetkých návrhoch programu mimoriadneho valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100% prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov pri všetkých hlasovaniach bol 100% hlasov, počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 5000 kusov akcií v menovitej hodnote 13.300,- EUR, čomu zodpovedá základné imanie vo výške 66.500.000,-EUR. Proti návrhom hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00% prítomných. Zdržalo sa hlasovania 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

Podobné články

09.05.2023 Akcionári
Riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Dňa 4.5.2023 sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti.
Čítať viac
17.03.2023 Akcionári
Mimoriadne Valné zhromaždenie
Dňa 16.3.2023 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a.s..
Čítať viac