29.04.2020 Akcionári

Riadne valné zhromaždenie PSS, a. s.

Dňa 23. 04. 2020 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti.

Dňa 23. 04. 2020 sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom 5000 (slovom: päťtisíc) hlasov, t.j. 100 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.
Ako sa k jednotlivým bodom programu hlasovalo si prečítajte v tomto dokumente.

Podobné články

06.05.2024 Akcionári
Riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Výsledky hlasovania k jednotlivým bodom programu riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. ktoré sa uskutočnilo dňa 25.4.2024
Čítať viac
22.02.2024 Akcionári
Mimoriadne Valné zhromaždenie
Dňa 22.2.2024 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Čítať viac