29.04.2020 Akcionári

Riadne valné zhromaždenie PSS, a. s.

Dňa 23. 04. 2020 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti.

Dňa 23. 04. 2020 sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom 5000 (slovom: päťtisíc) hlasov, t.j. 100 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.
Ako sa k jednotlivým bodom programu hlasovalo si prečítajte v tomto dokumente.

Podobné články

22.02.2024 Akcionári
Mimoriadne Valné zhromaždenie
Dňa 22.2.2024 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Čítať viac
09.05.2023 Akcionári
Riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Dňa 4.5.2023 sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti.
Čítať viac