29.04.2020 Produkty

Poistenie v čase pandémie ochorenia COVID-19

Prečítajte si, čo všetko je dobré vedieť o poistení v čase pandémie ochorenia COVID-19

RIZIKÁ NEDOKÁŽEME ODVRÁTIŤ, ALE DOKÁŽEME SA NA NE PRIPRAVIŤ.

V tejto dobe, keď aktuálna situácia okolo šírenia koronavírusu ovplyvňuje náš život a zdravie, je dobré vedieť, že:

V prípade ochorenia na COVID-19 plne kryjeme riziká vo všetkých typoch poistenia:
Unikátne poistenie pre vašu rodinu, teda Kapitálové životné poistenie (KŽP), Pohrebné poistenie (PP) a Unikátne poistenie pre váš úver, teda Rizikové životné poistenie (RŽP).
Pri ochoreni COVID-19 je poistné riziko smrť kryté do výšky dojednanej poistnej sumy.
V prípade Unikátneho poistenia pre váš úver (Rizikového životného poistenia), výška poistnej sumy zodpovedá zostatkovej hodnote úveru v PSS.

Výška poistného pri Unikátnom poistení pre vašu rodinu (Kapitálovom životnom poistení) môže byť znížená vzhľadom na zhoršenú finančnú situáciu v aktuálnom období (min. 10 €/mesačne, resp. min. PS = 1 000 €).
Poistná suma pre riziká smrť a dožitie bude alikvotne znížená pri zachovaní dohodnutých foriem pripoistenia.
Benefity vo forme pripoistení ostávajú v plnom rozsahu zachované ( TNU = 50 000 €, DU = 100 €, SU = 2 x PS).

Práve v tejto dobe neodporúčame rušiť existujúce poistenie. Je dôležité zostať zodpovedný a na riziká sa dostatočne pripraviť.

Podobné články

06.03.2024 Produkty
Záujem o stavebné sporenie prudko rastie
Výhody stavebného sporenia objavuje čoraz viac ľudí. V minulom roku vzrástol záujem o nové zmluvy takmer o tretinu a výrazne sa tiež zvyšuje suma, ktorú si ľudia na nové bývanie odkladajú.
Čítať viac
01.02.2024 Produkty
Štátna prémia v roku 2024 ešte výhodnejšia
Nový rok priniesol pre stavebných sporiteľov pozitívnu zmenu. Zmenili sa totiž podmienky na získanie štátnej prémie a splniť ich je o niečo jednoduchšie.
Čítať viac