17.09.2019 Akcionári

Mimoriadne oznámenie

Odchod členov predstavenstva PSS, a. s.

Na mimoriadnom valnom zhromaždení Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. v  Bratislave, boli dnes (17.9.2019) zo svojich funkcií odvolaní predseda predstavenstva Imrich Béreš a člen predstavenstva Erich Feix. Dôvodom tohto kroku je strata dôvery zo strany akcionárov voči už spomenutým bývalým členom predstavenstva. Až do vymenovania nových dvoch členov predstavenstva budú obchodné aktivity PSS viesť člen predstavenstva David Marwan s podporou dvoch vedúcich manažérov spoločnosti.

Podobné články

09.05.2023 Akcionári
Riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Dňa 4.5.2023 sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti.
Čítať viac
17.03.2023 Akcionári
Mimoriadne Valné zhromaždenie
Dňa 16.3.2023 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a.s..
Čítať viac