22.09.2020 Podporujeme

Získajte grant na financovanie úpravy priestoru vo vašom meste alebo obci

Rozhodli sme sa ponúknuť slovenským mestám a obciam pomoc pri možnostiach financovania ich zámerov so zanedbanými pozemkami, pretože si v PSS uvedomujeme, že upraviť a skultúrniť zanedbané pozemky je mnohokrát nad ich sily.

Rozhodli sme sa ponúknuť slovenským mestám a obciam pomoc pri možnostiach financovania ich zámerov so zanedbanými pozemkami, pretože si v PSS uvedomujeme, že upraviť a skultúrniť zanedbané pozemky je mnohokrát nad ich sily.

Obnova bytových domov sa v posledných rokoch rozbehla oveľa rýchlejším tempom, ako výstavba nových. Polžme si ruku na srdce. Nemáte pociť, že okolie Vášho domu je stále v roku 1980? Od roku 2015 už 57 projektov revitalizácie parkov a ihrísk a iných verejných priestranstiev v obytných zónach miest a obcí podporila PSS, a.s. sumou vyše 170 000€.

Nie raz sa môžeme v médiách stretnúť s obrazom novostavaných sídlisk z obdobia pred rokom 1990. V tom čase sa dokončovali desiatky tisíc bytov ročne, ale do domu ste sa ešte roky po nasťahovaní dostali len v gumákoch a často, najmä s kočíkom, len s cudzou pomocou. Dnes sa obnovujú tie isté bytové domy s tisíckami bytov, a na okolie sa opäť zabúda. Niet divu, vlastníci bytov môžu len tak – tak dosiať trávu, zasadiť kvietok, či krík. Na terénne práce, nové lavičky, fontánky či iné parkové úpravy im nielenže nestačia peniaze, ale tieto si vyžadujú schválený projekt a často aj ťažkú techniku. Mesto či obec sa primárne snaží upraviť a revitalizovať centrálne položené námestia a exponované dvory a na ďalšie polohy mimo centra nemá zdroje. Kaluže, blato, rozbité fragmenty lavičiek, smetných nádob či detských ihrísk nás mnohokrát sprevádzajú pri príchode aj odchode z domu, predstavujú často nebezpečenstvo nie len pre deti, ale aj dospelých. A autá majiteľov stoja všade, dokonca aj tam, kde si to len ťažko predstaviť.

V PSS, a. s., máme záujem, aby naši klienti, vlastníci bytov či domov mali zo svojich investovaných peňazí do obnovy dobrý pocit nielen vo vnútri domu, ale aj v jeho okolí. Vieme, že upraviť a skultúrniť všetky pozemky a zákutia v mestách a obciach, je nad naše sily. Preto sme sa rozhodli po prerokovaní možností s Úniou miest Slovenska aj so Združením miest a obcí Slovenska ponúknuť mestám a obciam, prípadne občianskym združeniam možnosť financovať ich zámery so zanedbanými pozemkami vo Vašom okolí. Na Slovensku pôsobí niekoľko združení, ktoré v tejto oblasti podnikajú pozitívne kroky. Každé z nich má však obmedzené finančné zdroje. Veríme, že aj náš grantový program prispeje k skrášleniu okolia našich bytoviek, alebo rodinných domov v ďalších mestách a obciach, na ktoré sa zatiaľ prostriedky neušli.

Záujem o poskytnutie grantového financovania môžu mestá a obce, prípadne občianske združenia prejaviť zaslaním žiadosti na e-mail: mblanarik@pss.sk, alebo sekretariat@unia-miest.sk. Kritériá, podľa ktorých budeme žiadosti posudzovať nájdete na www.pss.sk aj na www.unia-miest.sk. Žiadosť o grantové financovanie by mala obsahovať jasné informácie o plnení jednotlivých kritérií – žiadateľ podrobne definuje projekt v písomnej žiadosti, vyplní tabuľku, priloží fotografiu riešeného priestoru a pôdorys návrhu úprav s kópiou rozpočtu a odošle na uvedené mailové adresy. Termín podávania žiadostí v roku 2020 je do 20. novembra. Jednotlivé projekty posúdia odborné grémiá PSS, a. s., a o priznaní podpory Vás budeme informovať v 2. štvrťroku 2021. Výsledky programu financovania revitalizácie pozemkov od PSS, a. s., využívajú občania obcí a miest Slovenska už  6 rokov a my sa tešíme spolu s vami na ďalšie projekty pre krajšie a účelne skultúrnené okolie našich obydlí.

Kritériá, podľa ktorých budeme žiadosti posudzovať.

Podobné články

28.11.2019 Podporujeme
PSS a Úsmev ako dar
Šancu začať odznova si zaslúži každý. Strecha nad hlavou im v tom rozhodne pomôže. Prečítajte si, ako PSS pomohla mnohým deťom.
Čítať viac