11.05.2022 Akcionári

Riadne valné zhromaždenie

Dňa 05.05.2022 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Čítať viac

Akcionári

11.05.2022 Akcionári
Riadne valné zhromaždenie

Dňa 05.05.2022 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

14.02.2022 Akcionári
Mimoriadne valné zhromaždenie Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Dňa 14.02.2022 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti. O všetkých návrhoch programu mimoriadneho valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100% prítomných.

21.12.2021 Akcionári
Mimoriadne valné zhromaždenie Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Dňa 21.12.2021 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti. O všetkých návrhoch programu mimoriadneho valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100% prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov.

16.09.2021 Akcionári
Mimoriadne valné zhromaždenie PSS, a. s.

Dňa 14.09.2021 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti. O všetkých návrhoch programu mimoriadneho valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100% prítomných.

13.05.2021 Akcionári
Riadne valné zhromaždenie PSS, a. s.

Dňa 12. 05. 2021 sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. O všetkých návrhoch programu riadneho valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných.

24.09.2020 Akcionári
Mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti PSS, a.s.

Dňa 24.09.2020 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Naše produkty