Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní


ZAPOJTE SA DO ANKETY "ÚVERY pre SVB"

Odpovedzte na anketové otázky a budete zaradení do žrebovania o 3 x 100 €.

Súťaž trvá do 14. mája 2017.

Súťažne podmienky  

1. Pre novú sezónu obnovy bytových domov pripravila Prvá stavebná sporiteľňa zaujímavú ponuku úverov, o ktorej sme Vás informovali listom. Ako vnímate túto ponuku?
 
2. Ako vnímate úrokovú sadzbu 1,49 % s fixáciou na 1 rok?
 
3. Budete v súvislosti s touto ponukou kontaktovať Prvú stavebnú sporiteľňu?
 
4. Kontaktoval Vás v čase od 1. 3. 2017 obchodný zástupca Prvej stavebnej sporiteľne ohľadom ponuky úverov pre SVB?
 
5. Uvažuje Vaše SVB o čerpaní nejakého úveru na obnovu Vášho bytového domu ešte v tomto roku?
 
6. Ak uvažujete o čerpaní úveru, viete už od koho ho budete čerpať?
 
7. Zvyknete sledovať webovú stránku Prvej stavebnej sporiteľne a jej produktovú ponuku určenú SVB?
 
8. Je Vaše SVB v súčasnosti klientom Prvej stavebnej sporiteľne?
 
Údaje o SVB:
názov SVB
sídlo SVB
IČO SVB
emailová adresa
meno a priezvisko štatutára