Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní

Kalkulačky

Kalkulačka sporenia

Sporenie

Spolu
nasporené
Vlastný vklad
Štátna prémia
Úroky

Mám záujem

Výstupy z kalkulačky sú len orientačné a nezáväzné. Výpočet zahŕňa 19 % daň z príjmov.

Kalkulačka sporenia s úverom

Sporenie s úverom

Nasporíte
Stavebný úver
Mesačná splátka SÚ
Doba splácania SÚ v rokoch

Reprezentatívny príklad Mám záujem

Výstupy z kalkulačky sú len orientačné a nezáväzné. Výpočet zahŕňa 19 % daň z príjmov.

X

Úver zo stavebného sporenia s predchádzajúcim sporením (stavebný úver)

Úver bez založenia nehnuteľnosti vo výške 10 000 € v tarife U1, bez poistenia úveru. Celková doba splatnosti úveru je 7 rokov a 9 mesiacov, s 93 splátkami. Mesačná splátka je 120 €, čo zodpovedá úrokovej sadzbe 2,90 % p. a., ktorá je fixná počas celej fázy stavebného úveru. Spotrebiteľ zaplatí celkovo 11 162,68 €, RPMN je 2,95 %. Suma poplatkov zahrnutá do celkových nákladov spotrebiteľa je 30 € (zahŕňa poplatok za spracovanie úveru a pomernú časť poplatku za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení).

Kalkulačka úveru bez založenia nehnuteľnosti

Úver bez založenia nehnuteľnosti

Mesačná splátka

Výstupy z kalkulačky sú len orientačné a nezáväzné. Výpočet zahŕňa 19 % daň z príjmov.

X

REPREZENTATÍVNY PRÍKLAD ÚVERU
BEZ ZALOŽENIA NEHNUTEĽNOSTI

Úver zo stavebného sporenia bez predchádzajúceho sporenia (medziúver)
Úver bez založenia nehnuteľnosti vo výške 20 000 €, bez poistenia úveru. Celková doba splatnosti úveru je 20 rokov, s 240 splátkami: Počas prvých 12 rokov a 2 mesiacov (fáza medziúveru) je mesačná splátka 140,64 €, čo zodpovedá úrokovej sadzbe 5,19 % p. a., ktorá je fixná na 5 rokov. Nasledujúcich 7 rokov a 10 mesiacov (fáza stavebného úveru) je mesačná splátka 140,64 €, čo zodpovedá úrokovej sadzbe 2,9 % p. a, ktorá je fixná počas celej fázy stavebného úveru. Spotrebiteľ zaplatí celkovo 34 231,02 €, RPMN vo fáze medziúveru je 5,48 %, RPMN vo fáze stavebného úveru je 2,93 %. Suma poplatkov zahrnutá do celkových nákladov spotrebiteľa je 252 € (zahŕňa poplatok za spracovanie úveru, pomernú časť poplatku za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení).

Kalkulačka úveru so založením nehnuteľnosti

Úver so založením nehnuteľnosti

Mesačná splátka

Výstupy z kalkulačky sú len orientačné a nezáväzné. Výpočet zahŕňa 19 % daň z príjmov.

X

REPREZENTATÍVNY PRÍKLAD ÚVERU
SO ZALOŽENÍM NEHNUTEĽNOSTI

Úver na bývanie bez predchádzajúceho sporenia (medziúver) vo výške 170 000 €.
Celková doba splatnosti je 30 rokov (360 splátok). Počas prvých 17 rokov a 2 mesiacov (fáza medziúveru) je mesačná splátka 781,13 €, čo zodpovedá úrokovej sadzbe 3,19% p. a., ktorá je fixná na 5 rokov. Nasledujúcich 12 rokov a 10 mesiacov (fáza stavebného úveru) je mesačná splátka 781,13 €, čo zodpovedá úrokovej sadzbe 2,9% p. a, ktorá je fixná počas celej fázy stavebného úveru. Spotrebiteľ zaplatí celkovo 283 807,78 €, RPMN vo fáze medziúveru je 3,30%, RPMN vo fáze stavebného úveru je 2,90%. Suma poplatkov zahrnutá do celkových nákladov spotrebiteľa je 1 230,30 € (zahŕňa poplatok za spracovanie úveru, pomernú časť poplatku za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení, poplatok za povolenie vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností a odhadovaný priemerný poplatok za znalecký posudok).

Kalkulačka úveru na zariadenie domácnosti

Úver na vybavenie domácnosti

Mesačná splátka

Výstupy z kalkulačky sú len orientačné a nezáväzné. Výpočet zahŕňa 19 % daň z príjmov.

X

REPREZENTATÍVNY PRÍKLAD ÚVERU NA VYBAVENIE DOMÁCNOSTI

Úver na vybavenie domácnosti vo výške 5 000 €, s fixnou ročnou úrokovou sadzbou 7,8 % p. a., bez poistenia úveru. Doba splatnosti úveru je 8 rokov, s 96 mesačnými splátkami. Mesačná splátka je 69,06 € a zahŕňa splátku istiny a úrokov. Poplatok za spracovanie úveru je 100 €. Spotrebiteľ zaplatí celkovo 6 729,04 €, RPMN je 8,40 %.PSS, a. s., sa riadi pravidlami spracúvania osobných údajov. Súvisiace informácie