Bytové domy

Stavebné sporenie pre bytový dom

 

Potrebujete na vašom bytovom dome opraviť strechu? Plánujete zatepliť fasádu a ušetriť za energie? Ideálnym riešením je stavebné sporenie v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s.

Získate ním:

 • vysoké zhodnotenie svojich vkladov
 • výhodný úver na budúcu obnovu bytového domu


Naša ponuka je určená pre:

 • spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • bytové družstvá
 • iných správcov bytových objektov

Ďalšie výhody pre vás

 • sporenie s úrokom až 1 % ročne,
 • štátna prémia pre spoločenstvá vlastníkov bytov, jej výška je v roku 2016 až  5 % z ročných vkladov, max. 66,39 €, pričom na každé 4 byty v bytovom dome pripadá 1 štátna prémia, 
 • zákonná ochrana vašich vkladov,
 • bezplatné posúdenie energetického stavu vášho bytového domu,
 • ročná úroková sadzba stavebného úveru už od 2,9 % garantovaná počas celej doby splácania,
 • stavebný úver až do výšky 50 000 € bez skúmania bonity bytového domu,
 • Karta výhod na nákup so zľavami až 45 %,
 • na mieru šité poskytnutie informácií, napr. aj na schôdzi vo vaśom bytovom dome.

Stavebné sporenie môžete použiť na financovanie:

 • obnovy, modernizácie, stavebných úprav a prác spojených s udržiavaním spoločných častí a zariadení bytového domu,
 • výstavby alebo nadobudnutia zariadení využívajúcich alternatívne zdroje energie, domové čističky odpadových vôd, vrátane ich modernizácie, obnovy a udržiavacích prác na nich,
 • získania energetického certifikátu bytového domu,
 • úhrady záväzkov súvisiacich s uvedenými stavebnými účelmi, napr. ak máte poskytnutý úver v inej banke na zateplenie fasády bytového domu môžete tento úver splatiť úverom z PSS, a. s.

Hľadáte najvýhodnejší úver pre bytový dom?

Dozviete sa viac.

 

 

PSS na Facebooku PSS na Twitteri PSS na Google+
Hore