27.05.2022

Všeobecné podmienky stavebného sporenia a úverov pre fyzické osoby, znenie účinné od 1. 5. 2018

Všeobecné podmienky stavebného sporenia a úverov pre fyzické osoby, znenie účinné od 1. 5. 2018