Obchodné zastúpenie

Trnava, Hlavná 20

Hlavná 20

917 01, Trnava

Po - Pi
09:00-17:00

Obchodní zástupcovia

Tomáš Hanzel
Obchodný zástupca
Hlavná 20, Trnava
Mgr. Andrea Doková
Obchodný zástupca
Hlavná 20, Trnava
Silvia Škvareninová
Obchodný zástupca
Hlavná 20, Trnava
PhDr. Ľudmila Malá
Obchodný zástupca
Hlavná 20, Trnava
Richard Sekera
Obchodný zástupca
Hlavná 20, Trnava
Alojz Partel
Obchodný zástupca
Hlavná 20, Trnava
Viktor Malý
Obchodný zástupca
Hlavná 20, Trnava
Nicole Kovácsová
Obchodný zástupca
Hlavná 20, Trnava
Ľuboš Hanzel
Obchodný zástupca
Hlavná 20, Trnava
Intres s.r.o., vz. Jankovič
Obchodný zástupca
Hlavná 20, Trnava

Toto obchodné zastúpenie patrí do kompetencie

Martin Partel
Územný riaditeľ