Obchodné zastúpenie

Púchov, Royova 806

Royova 806

020 01, Púchov

Po - Pi
8:30 -12:00 12:30 - 16:30

Obchodní zástupcovia

Eva Karasová
Obchodný zástupca
Royova 806, Púchov
Viera Hlúbiková
Obchodný zástupca
Royova 806, Púchov
Martina Drgová
Obchodný zástupca
Royova 806, Púchov

Toto obchodné zastúpenie patrí do kompetencie

Jaroslav Ďaďo
Územný riaditeľ