Obchodné zastúpenie

Medzilaborce, Mierová 1

tel.: 057/73 23 377

Mierová 1

068 01, Medzilaborce

Po - Pi
dohodnuté stretnutia

Obchodní zástupcovia

Ing. Miroslav Kovaľ
Obchodný zástupca
Mierová 1, Medzilaborce
Ing. Alexander Bober
Obchodný zástupca
Mierová 1, Medzilaborce

Toto obchodné zastúpenie patrí do kompetencie

Beáta Bezegová
Územný riaditeľ/ka
Mierová 1, Medzilaborce