Obchodné zastúpenie

Košice, Fejova 1

1. poschodie

Fejova 1

040 01, Košice

Po - Pi
dohodnuté stretnutia

Obchodní zástupcovia

Marcel Jakubec
Obchodný zástupca
Fejova 1, Košice

Toto obchodné zastúpenie patrí do kompetencie

Ing. Zuzana Gášpárová
Územný riaditeľ