Obchodné zastúpenie

Humenné, Kukorelliho 60

Kukorelliho 60

066 01, Humenné

Po - Št
9:00-12:00, 13:30-16:00
Pi
dohodnuté stretnutia

Obchodní zástupcovia

Ing. Iveta Sklenčárová
Obchodný zástupca
Kukorelliho 60, Humenné

Toto obchodné zastúpenie patrí do kompetencie

Beáta Bezegová
Územný riaditeľ