Základné údaje

Základné údaje

 

 • Obchodné meno: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
 • Právna forma: akciová spoločnosť
 • Sídlo: Bajkalská 30, 829 48 Bratislava
 • IČO: 31335004
 • Dátum zápisu do obchodného registra: 15. 10. 1992
 • Bankové spojenie: 0954638777 / 5900
 • Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Bratislava I., odd. Sa,vložka č. 479 / B
 • Telefón: 02 / 58 55 58 55
 • web: www.pss.sk

Vznik spoločnosti

Prvú stavebnú sporiteľňu, a. s., založili tri renomované európske bankové domy: Slovenská štátna sporiteľňa, š. p. ú. - v súčasnosti pôsobí pod názvom Slovenská sporiteľňa, a. s. , nemecká Bausparkasse Schwäbisch Hall AG a rakúska Raiffeisen Bausparkassen Managementservice und Beteiligungsges.m.b.H. - v súčasnosti pôsobí pod názvom Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH.

Vďaka nim sa do strednej a východnej Európy dostalo stavebné sporenie, ktoré sa tu zakrátko udomácnilo. Dokázalo tak, že je jedným z najefektívnejších nástrojov financovania bytovej výstavby nielen vo vyspelých západoeurópskych ekonomikách.

Prvým oficiálnym dňom, počas ktorého začala Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vykonávať svoju činnosť, bol 16. november 1992.

Prvá stavebná sporiteľňa a. s., bola prvou špecializovanou bankou tohto druhu v strednej a východnej Európe.

Činnosť Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

Poskytuje výhodné sporenie so štátnou prémiouúrokmi.

Exkluzívnou ponukou je špeciálne sporenie pre deti s extra istotou.

Popri výhodnom zhodnocovaní finančných prostriedkov ponúka aj niekoľko typov úverov na financovanie bývania, napr. výhodný stavebný úver s garantovanou ročnou úrokovou sadzbou od 2,9 %, ktorý je možné až do výšky 50 000 € získať bez skúmania príjmu a bez záložného objektu.

Na rýchle financovanie bývania je určená široká ponuka medziúverov, aj bez počiatočného vkladu či predchádzajúceho sporenia.

Na financovanie opráv a rekonštrukciu bytových domov slúži špeciálny program určený pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytové družstvá a iných správcov bytových objektov.

Súčasní akcionári Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. :

 

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG., Spolková republika Nemecko s 32,5 percentným podielom na základnom imaní spoločnosti,

Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH., Wien, Rakúska republika s 32,5 percentným podielom na základnom imaní spoločnosti,

Erste Group Bank AG, Wien, Rakúska republika s 25,02 percentným podielom na základnom imaní spoločnosti,

Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava, Slovenská republika s 9,98 % percentným podielom na základnom imaní spoločnosti,

 

 

 • Stavebná sporiteľňa Bausparkasse Schwäbisch Hall AG  už 76 rokov úspešne podniká na trhu stavebného sporenia. Základ jej výnimočného postavenia sa odvíja od faktu, že približne spolu s 1600 družstevnými bankami a 3 000 pracovníkmi odbytovej siete sa usiluje dostať čo najbližšie ku klientom a ponúka im na mieru šité, ucelené programy na zabezpečenie vlastnej budúcnosti, vybudovanie bývania a zhodnotenie majetku, ktoré svojou komplexnosťou presahujú ponuku samotného stavebného sporenia.
 • Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH., je súčasťou rakúskej finančnej skupiny Raiffeisen.
 • Erste Group Bank AG je jeden z najväčších európskych poskytovateľov finančných služieb a vedúca retailová banka v strednej Európe. Počtom klientov je na prvom mieste v oblasti poskytovania finančných služieb v strednej Európe a na druhom mieste podľa objemu aktív. Erste Group Bank a jej partneri majú silnú trhovú pozíciu v ponuke produktov retailového bankovníctva, vo financovaní nehnuteľností, v obchode s privátnymi klientami a vo finančných službách pre malé a stredné podniky.
 • Slovenská sporiteľňa, a. s., bola v čase zakladania Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., najvýznamnejšou finančnou inštitúciou na Slovensku a súčasne bankou s dlhoročnou tradíciou a prestížou.V súčasnosti patrí k najvýznamnejším peňažným inštitúciám na Slovensku, s najdlhšou tradíciou v oblasti sporenia, najhustejšou sieťou pobočiek a filiálok a širokým spektrom ponúkaných služieb.

 

PSS na Facebooku PSS na Twitteri PSS na Google+
Hore