Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní

Získajte od nás grant na úpravu okolia vášho bytového domu

 

Aj pri vašom obnovenom dome je neporiadok?

Získajte grant od PSS, a. s., na financovanie úpravy jeho okolia.

Po prerokovaní možností s Úniou miest Slovenska aj so Združením miest a obcí Slovenska sme sa rozhodli ponúknuť mestám a obciam, prípadne občianskym združeniam možnosť financovať ich zámery so zanedbanými pozemkami vo Vašom okolí. Na Slovensku pôsobí niekoľko združení, ktoré v tejto oblasti podnikajú pozitívne kroky. Každé z nich má však obmedzené finančné zdroje. Veríme, že aj náš grantový program prispeje k skrášleniu okolia našich bytoviek, alebo rodinných domov v ďalších mestách a obciach, na ktoré sa zatiaľ prostriedky neušli.

Záujem o poskytnutie grantového financovania môžu mestá a obce, prípadne občianske združenia prejaviť zaslaním žiadosti na e-mail: mblanarik@pss.sk, alebo sekretariat@unia-miest.sk.

Žiadosť o grantové financovanie by mala obsahovať jasné informácie o plnení jednotlivých kritérií – žiadateľ vyplní tabuľku, priloží fotografiu riešeného priestoru a pôdorys návrhu úprav s kópiou rozpočtu a odošle na uvedené mailové aderesy.

Termín podávania žiadostí nie je obmedzený, rátame však s tým, že chcete začať práce na skultúrnení blízkeho pozemku už na jar, preto prvé zasadanie odborného zboru pre posúdenie vašich žiadostí sme naplánovali na marec. Jednotlivé projekty budeme priebežne posudzovať samozrejme aj v ďalších štvrťrokoch. Program financovania je zatiaľ naplánovaný na 3 roky a jeho predĺženie závisí od vás, ako sa zhostíte jeho využitia. Tešíme sa spolu s vami na krajšie a účelne skultúrnené okolie našich obydlí.

Kritériá, podľa ktorých budeme žiadosti posudzovať.