Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní

Zapojili sme sa do programu pomoci klientom

Program pomoci klientom, ktorí nemôžu z dôvodu straty zamestnania v dôsledku hospodárskej krízy splácať svoj úver na bývanie, štartuje v januári.

Banky začnú od januára 2010 spolupracovať s vládou na pomoci klientom, ktorí z dôvodu straty zamestnania nemôžu splácať svoje úvery na bývanie. Slovenská banková asociácia zverejnila, že sa do programu zapojí jedenásť jej členov, ktorí skončili rokovania a podpíšu zmluvu so Slovenskou konsolidačnou, a. s.

Pomoc štátu budú môcť využiť nezamestnaní, ktorí získali od banky úver na bývanie do konca roka 2008.

Ak sa klient dostal do takejto nepriaznivej situácie, je potrebné, aby požiadal svoju banku o dočasnú úpravu podmienok splácania až po dobu kým si nenájde zamestnanie.

V prípade dohody banky s klientom sa klientovi zníži splátka a predĺži splatnosť úveru.

Ak bude klient riadne a včas splácať upravené splátky banke, môže požiadať o pomoc štát. Prostredníkom bude agentúra - Slovenská konsolidačná, a. s. Poskytovať bude návratné a úročené pôžičky, ktoré pokryjú sedemdesiat percent zníženej mesačnej splátky klienta. Tretinu splátky si bude musieť naďalej platiť sám. Do normálneho režimu splácania úveru sa bude môcť vrátiť kedykoľvek.

Banky zapojené do programu:

 • Československá obchodná banka, a. s.
 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.
 • Dexia banka Slovensko, a. s.
 • OTP Banka Slovensko, a. s.
 • Poštová banka, a. s.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
 • Slovenská sporiteľňa, a. s.
 • Tatra banka, a. s.
 • Volksbank Slovensko, a. s.
 • VÚB, a. s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Pre zaradenie do Programu pomoci v PSS, a. s., je potrebné, aby klient:

 

 • mal v PSS, a. s., schválený úver so záložným právom, ktorý mu bol celý vyplatený do 31.12.2008
 • požiadal PSS, a. s., o zníženie splátky úveru
 • kladne zodpovedal nasledovné otázky, ktoré sa nachádzajú aj v letáku Slovenskej konsolidačnej, a. s.:
  Ste občanom SR?
  Čerpali ste ako fyzická osoba – nepodnikateľ úver z banky, resp. stavebnej sporiteľne, zabezpečený nehnuteľnosťou?
  Je na založenej nehnuteľnosti zriadené záložné právo len v prospech banky, resp. stavebnej sporiteľne?
  Máte v založenej nehnuteľnosti trvalé bydlisko?
  Čerpali ste úver najneskôr do 31. 12. 2008?
  Bola max. výška úveru 2,5 mil. Sk/82 984,80 € ?
  Stratili ste zamestnanie v dôsledku hospodárskej krízy po 1. 1. 2009?
  Ste okrem založenej nehnuteľnosti bez iného hnuteľného majetku (byt, nebytový priestor, iná stavba) alebo finančných zdrojov na splácanie úveru?


Pre zlepšenie našich služieb používame na našich stránkach cookies. Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s ich využitím.

Čo sú cookies