Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní


Vyhlásenie súťaže STAVBA ROKA 2017

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Spolok architektov Slovenska, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,  Technický a  skúšobný ústav stavebný, n. o., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

v y h l a s u j ú

23. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže  STAVBA ROKA 2017.