Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní

Vyhlásenie súťaže Stavba roka 2014

 

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

v y h l a s u j ú

20. ročník celoštátnej súťaže STAVBA ROKA 2014.

Organizátor súťaže: Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia.

  • Poslaním súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy.
  • Vyhlasuje sa pre všetky stavebné diela – budovy, inžinierske stavby - (novostavby, rekonštrukcie, obnovy), realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť a krajinu registrácie autorov ich architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov.
  • Podmienka: dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2012 do 31. októbra 2014.
  • Prihlásené stavby vo dvoch kolách posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou. 
  • Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala bez ohľadu na štátnu príslušnosť či krajinu registrácie, t. j. autori architektonického riešenia, projektanti, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma), stavebník (investor) či developer, ak stavebné dielo zdokumentuje podľa súťažných podmienok.

  • Slávnostné odovzdávanie cien, spojené s gala večerom, sa uskutoční do konca kalendárneho roka 2014. Jeho súčasťou je prezentácia všetkých prihlásených stavebných diel do súťaže a videoprezentácia ocenených. Ďalšou profesionálnou prezentáciou je Cena verejnosti 2014 – internetové hlasovanie širokej verejnosti na známom internetovom portáli www.zoznam.sk, min. 28 dní - a putovná výstava Stavba roka 2014 (do konca júla 2015).

Uzávierka prihlášok do súťaže: 30. jún 2014.

Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa súťažných podmienok: 31. júl 2014.

Bližsie informácie. Pre zlepšenie našich služieb používame na našich stránkach cookies. Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s ich využitím.

Čo sú cookies