Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní

Vyhlásenie 18. ročníka súťaže Stavba roka 2012

Súťaž Stavba roka 2012 pre BUDOVY A INŽINIERSKE STAVBY (novostavby, rekonštrukcie, obnovy) vyhlasujú:

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská komora architektov, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

Súťaž sa uskutočňuje pod záštitou najvyššieho ústavného činiteľa Ivana Gašparoviča, prezidenta Slovenskej republiky.

Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická či fyzická osoba, ktorá sa realizácie stavby zúčastnila, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť či krajinu registrácie, t. j. autor architektonického riešenia, projektanti, hlavný zhotoviteľ, stavebník či developer, ak stavbu zdokumentuje a zaplatí prezentačný poplatok. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien - gala večer Stavba roka 2012 – sa uskutoční koncom októbra či začiatkom novembra 2012. Jeho súčasťou je prezentácia všetkých stavieb putovnou výstavou Stavba roka 2012.

Termín odovzdania záväzných prihlášok: 15. máj 2012

Termín odovzdania technickej dokumentácie podľa súťažných podmienok organizátorovi: 31. máj 2012

 

Viac na www.stavbaroka.eu

 Pre zlepšenie našich služieb používame na našich stránkach cookies. Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s ich využitím.

Čo sú cookies