Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní


Súťaž o Najlepšie obnovený bytový dom 2017

 

Súťaž sa koná v termíne od 1. 1. 2018 do 23. 3. 2018.

Účastníkmi súťaže sa stávajú všetky prihlásené spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, stavebné bytové družstvá a správcovia bytových domov, ktorí sú klientmi PSS, a. s., a splnia podmienky súťaže.

Vyhodnotenie splnenia podmienok a vyhlásenie víťazov súťaže sa uskutoční do 12. 4. 2018.

Podmienky súťaže


Prihláška