Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní

Súťaž Najlepšie obnovený bytový dom 2011

Máte možnosť sa zapojiť

Obnovujete bytový dom a ukončujete realizáciu prác v období od 1. januára do 31. decembra 2011?

Zapojte sa do súťaže.

V spolupráci s V. O. Č. SLOVAKIA, s. r. o.,Združením pre podporu obnovy bytových domov sme pripravili súťaž pre všetky prihlásené spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, stavebné bytové družstvá a správcov bytových domov, ktorí sú našimi klientmi a ktorí počas trvania súťaže splnia podmienky súťaže.

Podmienkou zaradenia do súťaže je zaslanie vyplnenej prihlášky na adresu Ing. Miroslav Vereš, Združenie pre podporu obnovy bytových domov, Námestie S. H. Vajanského č. 1. 036 01 Martin alebo e-mailom na adresu veres@obnova-domov.sk, do 26. 2. 2012, vrátane.

Jednotlivé etapy súťaže:

  • do 31. 12. 2011 - ukončenie realizácie prác na/v súťažnom bytovom dome,
  • do 26. 2. 2012 - odoslanie prihlášky do súťaže, kópie preberacieho protokolu a fotodokumentácie,
  • do 16. 3. 2012 - vyhodnotenie súťaže odbornou hodnotiacou komisiou,
  • do 23. 3. 2012 – spočítanie a vyhodnotenie hlasovacích lístkov,
  • do 30. 3. 2012 - slávnostné vyhlásenie víťazov.

Výhra:

Celková hodnota troch hlavných finančných výhier (1. až 3. miesto) je 2 750 €. Hodnoty jednotlivých výhier sú nasledovné:

1. miesto 1 700 €

2. miesto 700 €

3. miesto 350 €

Výhercami troch finančných výhier poskytnutých PSS, a. s., formou pripísania výhry na účet stavebného sporenia výhercu v PSS, a. s., sa stanú tri bytové domy, ktoré odborná hodnotiaca komisia ohodnotí ako najlepšie obnovené bytové domy.

Výhercami ceny čitateľov - dvoch vecných cien, ktoré poskytnú V. O. Č. SLOVAKIA, s. r. o., a Združenie pre podporu obnovy bytových domov, sa stanú dva bytové domy, ktoré získajú najväčší počet hlasov od čitateľov časopisu Správca bytových domov a návštevníkov portálov www.pss.sk, www.obnova-domov.sk, www.spravcovstvo.eu a www.tzportal.sk.

Podmienky súťažePre zlepšenie našich služieb používame na našich stránkach cookies. Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s ich využitím.

Čo sú cookies