Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní

Stavebné sporenie v roku 2008 ešte výhodnejšie

Prinášame vám prehľad zaujímavých a atraktívnych noviniek v stavebnom sporení, ktoré vás určite zaujmú.

Vyššia štátna prémia


Stavebné sporenie je veľmi výhodné sporenie, ktoré podporuje štát ročnou štátnou prémiou. Tento rok sa štátna prémia zvyšuje na 12,5 % z ročných vkladov, maximálne 2 000 Sk. Štátnu prémiu môže získať každý člen vašej rodiny, dospelý aj dieťa. Stavebné sporenie môžete využiť na kúpu, modernizáciu, výstavbu vášho domu či bytu, alebo po 6 rokoch sporenia celú nasporenú sumu aj na ľubovoľný účel.
Štátna prémia pripísaná na váš účet stavebného sporenia nepodlieha dani z príjmov.

Štátna prémia aj pre spoločenstvá vlastníkov bytov


Štátnu prémiu môžu od tohto roku získavať aj spoločenstvá vlastníkov bytov. Jej výška v r. 2008 je 12,5 %, max. 2 000 Sk, pričom každé 4 byty v bytovom dome môžu získať jednu štátnu prémiu. SVB, ktoré má napr. 32 bytov, tak môže navyše získať až 16 000 Sk do fondu prevádzky, údržby a opráv.

Úrokový bonus

Vďaka nemu môžete získať sporením výnos v roku 2008 až 22 % (výnos 22 % = úrok 2% p.a.+ úrokový bonus 7,5 % p.a. + štátna prémia 12, 5 %).
Ak uzatvoríte novú zmluvu o stavebnom sporení do 29. 2. 2008 a budete sporiť, môžete v tomto roku zhodnotiť vaše vklady okrem úrokov a štátnej prémie aj 7,5%-ným úrokovým bonusom. V druhom roku má PSS pre vás ďalší 4%-ný a v treťom roku ešte 1%-ný úrokový bonus. Výška vkladu nie je obmedzená. Nárok na bonus vzniká po 6 rokoch sporenia, po splnení dohodnutých podmienok.

Vyššia rendita

Pri stavebnom sporení vám štátna prémia a úroky môžu priniesť vysoké zhodnotenie vkladov, teda renditu vo výške až 5, 57 % ročne po 6 rokoch sporenia a optimálnom využití štátnej prémie. Pri využití úrokového bonusu môže vaša rendita dosiahnuť až 6, 05 % ročne. Stavebným sporením tak zhodnotíte vaše vklady oveľa lepšie ako pri bežných vkladových produktoch.

Nové účely použitia


Prostriedky stavebného sporenia môžete použiť napr. na:

 • kúpu alebo výstavbu bytu, rodinného domu alebo bytového domu
 • stavebné úpravy alebo modernizáciu bytu, rodinného alebo bytového domu,
 • kúpu stavebného pozemku,
 • kúpu nebytových priestorov v bytovom dome a ich prestavbu na byt,
 • úhradu podielu bytovému družstvu,
 • úhradu záväzkov súvisiach s uvedenými účelmi.

Od r. 2008 môžete prostriedky stavebného sporenia použiť aj na:

 • drobné stavby súvisiace s rodinným domom,
 • kúpu alebo výstavbu zariadení využívajúcich alternatívne zdroje energie, domových čističiek odpadových vôd,
 • prípravu stavebných pozemkov vrátane pripojenia na verejné rozvodové siete,
 • prípravu a vypracovanie územnej alebo projektovej dokumentácie,
 • získanie energetického certifikátu rodinného alebo bytového domu.


Pre zlepšenie našich služieb používame na našich stránkach cookies. Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s ich využitím.

Čo sú cookies