Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní

Ponúkame nový typ poistenia

 • od septembra 2013 si môžete uzatvoriť pohrebné poistenie priamo prostredníctvom našich obchodných zástupcov.
 • sprostredkovávame ho pre Poisťovňu Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group

Základné informácie

 • poistné krytie: úmrtie poisteného,
 • vstupný vek: 18 - 70 rokov (bežne platené poistné), 18 - 85 rokov (jednorazovo zaplatené poistné),
 • doba platenia bežného poistného: 10 rokov,
 • celkové poistné plnenie: poistná suma + dodatočné zhodnotenie

Výhody

 • dostupnosť - uzatvoriť ho môžete až do veku 85 rokov,
 • jednoduchosť - získať ho môžete bez skúmania zdravotného stavu,
 • účel použitia - na úhradu nákladov spojených s poslednou rozlúčkou,
 • adresnosť - peniaze budú vyplatené len tomu, koho vy určíte, aby sa postaral o zabezpečenie poslednej rozlúčky,
 • rýchlosť plnenia - peniaze budú vyplatené rýchlo, po doložení potrebných dokladov,
 • vysoké krytie rizika - aj za nízke platby poistného v súčasnosti získate vysoké poistné plnenie v budúcnosti,
 • voľba poistenej osoby - uzatvoriť ho môžete pre seba alebo pre blízku osobu

Máte záujem o bližšie informácie? Obráťte sa na obchodného zástupcu, ktorého si vyberiete na priloženom zozname.

 Pre zlepšenie našich služieb používame na našich stránkach cookies. Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s ich využitím.

Čo sú cookies