Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní

Najlepšie obnovený bytový dom 2009

Obnovujete  bytový dom a ukončujete realizáciu prác v období od 1. júna do 31. decembra ? Zapojte sa do súťaže.

V spolupráci s V. O. Č. SLOVAKIA, s. r. o.  a Združením pre podporu obnovy bytových domov sme pripravili súťaž pre všetky prihlásené spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, stavebné bytové družstvá a správcov bytových domov, ktorí sú našimi klientmi  a ktorí počas trvania súťaže splnia podmienky súťaže.

Prvou podmienkou zaradenia do súťaže je zaslanie vyplnenej prihlášky v dvoch exemplároch na adresu: V. O. Č. SLOVAKIA, s. r. o., Školská 23, 040 11 Košice v termíne do 31. januára 2010, vrátane.

Jednotlivé etapy súťaže a termíny:

  • od 1. 06.2009 do 31. 12. 2009 - ukončenie realizácie prác na súťažnom bytovom dome
  • do 31.1.2010 - odoslanie prihlášky do súťaže, preberacieho protokolu a fotodokumentácie
  • do 28.02.2010 - hlasovanie čitateľov časopisu Správca bytových domov a návštevníkov stránky www.spravcovstvo.eu
  • do 30. 04.2010 - vyhodnotenie súťaže a zverejnenie výhercov

Výhercami troch peňažných výhier formou pripísania na už existujúci účet stavebného sporenia výhercu v PSS, a. s., sa stanú tri bytové domy, ktoré odborná komisia ohodnotí ako najlepšie obnovené bytové domy.

Výhercami troch vecných cien sa stanú tri bytové domy, ktoré získajú najväčší počet hlasov od čitateľov časopisu Správca bytových domov a návštevníkov stránky www.spravcovstvo.eu.

Podmienky súťaže
Prihláška do súťaže

 Pre zlepšenie našich služieb používame na našich stránkach cookies. Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s ich využitím.

Čo sú cookies