Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní

Najčastejšie otázky o prechode na systém SEPA v PSS

 

1. Odkedy a na ako dlho odstaví PSS, a. s., svoj systém v súvislosti s prechodom na štandardy SEPA?

V súvislosti s prechodom na nové formáty v platobnom styku je v PSS, a. s., naplánovaná odstávka bankových systémov od piatku (31. 1. 2014) od 19.00 hod. do nedele (2. 2. 2014) do 21.00 hod. V tomto čase budú pracovníci PSS, a. s., aj odbytová sieť pracovať v obmedzenom režime. Nakoľko PSS, a. s., neposkytuje svojim klientom možnosť online služieb, nebude mať odstávka systémov zásadný vplyv na klientske prostredie. Obchodné zastúpenia, ktoré sú štandardne otvorené aj cez víkend po celom Slovensku, budú poskytovať služby spojené s uzatvorením zmlúv o stavebnom sporení aj počas víkendu.

2. Aké služby budú neprístupné klientom PSS, a. s., počas prechodu na nový systém SEPA?

Ako sme už napísali v predošlej otázke, prechod na nové formáty v domácom platobnom styku sa klientov dotkne len čiastočne prostredníctvom obmedzenej prevádzky systémov, s ktorými pracuje odbytová sieť PSS, a. s. V obchodných zastúpeniach bude však aj v čase odstávky systémov možné uzatvoriť si zmluvu o stavebnom sporení, avšak iba v papierovej podobe. Počas víkendu klienti nebudú môcť vkladať prostriedky na účet stavebného sporenia ani prostredníctvom POS terminálov v obchodných zastúpeniach PSS, a. s. Tie totiž nebudú v prevádzke. Vklady neuskutočnia ani prostredníctvom INTERNETBANKINGU v iných komerčných bankách, keďže väčšina z nich hlási odstávku týchto systémov počas víkendu. Vklad na účet stavebného sporenia však budú môcť aj počas víkendu klienti zrealizovať formou poštovej poukážky na ktorejkoľvek pošte na Slovensku, ktorá má otvorené aj v sobotu a nedeľu. Vklad bude následne fyzicky pripísaný na účet v riadnych bankových dňoch po ukončení odstávky, t. j. od pondelka 3. 2. 2014.

3. Čo by PSS, a. s., klientom odporučila v súvislosti s odstavením systému?

Klientom odporúčame, aby potenciálne vklady cez POS-terminály zrealizovali do začiatku víkendu. Keďže ostatné činnosti, vrátane uzatvárania zmlúv o stavebnom sporení, poradenstva a bežných informácií pre klientov, sú prístupné, môžu ich stavební sporitelia využívať neobmedzene aj počas víkendu.

4. Aké zmeny prinesie prechod na SEPA klientom PSS, a. s.?

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., je špecializovaná banka. Štandardne vykonáva platobné operácie najmä na území Slovenska. Samozrejme, aj v súčasnosti, ak klient požaduje prevod svojich prostriedkov do zahraničia, banka tento prevod zrealizuje. V platobnom systéme SEPA sa takýto proces zjednoduší, zrýchli a zlacní najmä pre klientov PSS, a. s., ktorí pracujú v zahraničí a svoje vklady alebo splátky úverov realizujú zo zahraničných bánk.

SEPA – Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platieb v eurách) je projekt, ktorého cieľom je zjednotenie pravidiel a štandardov pri realizácii bezhotovostných platieb v rámci EÚ a EHP. Podobne ako v hotovostnom platobnom styku, aj v bezhotovostnom sa novými pravidlami rušia hranice. To samozrejme platí aj pre klientov PSS, a. s.

Cieľom projektu SEPA je zosúladiť podmienky pre vykonávanie tuzemského a cezhraničného platobného styku v eurách. Klientov PSS, a. s., sa to týka najmä pri prevodoch a inkasách. Podstatnou zmenou je, že už nebudú používať kratší formát čísla svojho účtu, ale tzv. IBAN formát, ktorý je dlhší. IBAN pre Slovensko obsahuje 24 znakov a platí to aj pre účty v PSS, a. s. Klienti si môžu overiť správnosť prideleného čísla ich účtu vo formáte IBAN aj prostredníctvom kalkulačky, ktorú nájdu na tejto stránke. Rovnako ho nájdu vo svojom výpise z účtu a od 1. februára aj v potvrdení o uzatvorení zmluvy o stavebnom sporení. Nakoľko viac ako 90 % klientov PSS, a. s., sú fyzické osoby, banka im v súlade s Európskou Úniou schváleným harmonogramom prechodu na európsky platobný styk SEPA umožní ešte 2 roky používať čísla účtov v doteraz platnom tvare. Aj v nových poukážkach na uskutočnenie prevodu peňazí prostredníctvom pošty sú už čísla, ktoré sú pre všetky účty klientov PSS, a. s., rovnako predtlačené. Klient musí doplniť len číslo svojho účtu (číslo zmluvy o stavebnom sporení) a kód. Nasledujúce dva roky však môže používať každý klient PSS, a. s., ešte aj staré poštové poukážky s predtlačou na pôvodný tvar čísla účtu.

Klienti Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., môžu používať:

SEPA prevod je bezhotovostná platba v eurách, ktorú zadáva platiteľ prostredníctvom platobného príkazu svojej banke. Ak klient bude chcieť zo svojho bežného účtu (aj v zahraničí) previesť prostriedky na účet stavebného sporenia v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., potrebuje číslo svojho účtu v tvare IBAN, názov účtu (meno a priezvisko stavebného sporiteľa) a kód banky príjemcu – PRVASKBA.

SEPA inkaso je platba realizovaná na základe príkazu od príjemcu platby, ktorý má od platiteľa súhlas na realizáciu SEPA inkasa. PSS, a. s., môže poskytovať SEPA inkaso ako službu pre svojich klientov. Klient ako platiteľ dá súhlas na realizáciu inkasa v prípade splátok, alebo vkladov priamo PSS, a. s., alebo v prípade platieb za vykonané práce priamo dodávateľovi prác.Pre zlepšenie našich služieb používame na našich stránkach cookies. Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s ich využitím.

Čo sú cookies