Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní


Mimoriadne oznámenie

Na mimoriadnom valnom zhromaždení Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. v  Bratislave, boli dnes (17.9.2019) zo svojich funkcií odvolaní predseda predstavenstva Imrich Béreš a člen predstavenstva Erich Feix. Dôvodom tohto kroku je strata dôvery zo strany akcionárov voči už spomenutým bývalým členom predstavenstva. Až do vymenovania nových dvoch členov predstavenstva budú obchodné aktivity PSS viesť člen predstavenstva David Marwan s podporou dvoch vedúcich manažérov spoločnosti.