Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní


Nové vedenie PSS

Novým predsedom predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., sa stal Jiří Plíšek.
16. októbra o tom rozhodlo valné zhromaždenie banky. Zároveň zvolilo za tretieho člena predstavenstva Volkera Kreuzigera.

Jiří Plíšek (v strede) do vedenia PSS prichádza zo Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., kde pätnásť rokov pôsobil vo funkcii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa a neskôr ako poradca predsedu predstavenstva. Väčšinu svojho profesionálneho života strávil v bankovom sektore vo vedúcich manažérskych pozíciách.

„Som presvedčený o tom, že spoločne s kolegami vytvoríme silný pracovný tím, ktorý posunie PSS do role modernej klientsky orientovanej banky. Chceme zároveň priniesť novú dynamiku do riadenia PSS, ale aj do ponuky produktového portfólia. Máme tiež víziu kultivácie pracovných vzťahov, ktorá nám pomôže maximálne využiť potenciál našich zamestnancov a spolupracovníkov v obchodnej sieti“, povedal už z pozície predsedu predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Jiří Plíšek.

Volker Kreuziger (vľavo), člen predstavenstva PSS, pracoval 15 rokov ako  riaditeľ Úseku práva a compliance v Schwäbisch Hall Group, ktorá je jedným z akcionárov PSS. Tu zároveň od roku 2013 zastával aj funkciu člena dozornej rady za zamestnancov. Od roku 2014 je tiež členom predstavenstva BSQ Bauspar AG.

V predstavenstve PSS aj naďalej ostáva David Marwan (vpravo), ktorý na tejto pozícii pôsobí od roku 2014.