Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní


Mimoriadne valné zhromaždenie PSS, a. s.


Dňa 16. 10. 2019 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

O všetkých návrhoch programu mimoriadneho valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100% prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov pri všetkých hlasovaniach bol 100% hlasov, počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 5000 kusov akcií v menovitej hodnote 13.300,- EUR, čomu zodpovedá základné imanie vo výške 66.500.000,-EUR. Proti návrhom hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00% prítomných. Zdržalo sa hlasovania 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.