Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní


Získajte od nás grant na úpravu okolia vášho bytového domu

Je aj pri vašom obnovenom dome neporiadok?

Získajte grant od PSS, a. s., na financovanie úpravy jeho okolia.

Obnova bytových domov sa v posledných rokoch rozbehla oveľa rýchlejším tempom, ako výstavba nových. Položme si ruku na srdce. Nemáte pocit, že okolie vášho domu je stále v roku 1980?

Nie raz sa môžeme v médiách stretnúť s obrazom novostavaných sídlisk z obdobia pred rokom 1990. V tom čase sa dokončovali desiatky tisíc bytov ročne, ale do domu ste sa ešte roky po nasťahovaní dostali len v gumákoch a často, najmä s kočíkom, len s cudzou pomocou. Dnes sa obnovujú tie isté bytové domy s tisíckami bytov, a na okolie sa opäť zabúda. Niet divu, vlastníci bytov môžu len tak - tak dosiať trávu, zasadiť kvietok, či krík. Na terénne práce, nové lavičky, fontánky či iné parkové úpravy im nielenže nestačia peniaze, ale tieto si vyžadujú schválený projekt a často aj ťažkú techniku. Mesto či obec sa primárne snaží upraviť a revitalizovať centrálne položené námestia a exponované dvory a na ďalšie polohy mimo centra nemá  zdroje. Kaluže, blato, rozbité fragmenty lavičiek, smetných nádob či detských ihrísk nás mnoho krát sprevádzajú pri príchode aj odchode z domu, predstavujú často nebezpečenstvo nie len pre deti, ale aj dospelých. A autá majiteľov stoja všade, dokonca aj tam, kde si to len ťažko predstaviť.

V PSS, a. s., máme záujem, aby naši klienti, vlastníci bytov či domov mali zo svojich investovaných peňazí do obnovy dobrý pocit nielen vo vnútri domu, ale aj v jeho okolí. Vieme, že upraviť a skultúrniť všetky pozemky a zákutia v mestách a obciach, je nad naše sily. Preto sme sa rozhodli po prerokovaní možností s Úniou miest Slovenska aj so Združením miest a obcí Slovenska ponúknuť mestám a obciam, prípadne občianskym združeniam možnosť financovať ich zámery so zanedbanými pozemkami vo vašom okolí. Na Slovensku pôsobí niekoľko združení, ktoré v tejto oblasti podnikajú pozitívne kroky. Každé z nich má však obmedzené finančné zdroje. Veríme, že aj náš grantový program prispeje k skrášleniu okolia našich bytoviek, alebo rodinných domov v ďalších mestách a obciach, na ktoré sa zatiaľ prostriedky neušli.

Záujem o poskytnutie grantového financovania môžu mestá a obce, prípadne občianske združenia alebo správcovské spoločnosti, prejaviť zaslaním žiadosti na e-mail: mblanarik@pss.sk, alebo sekretariat@unia-miest.sk. Kritériá, podľa ktorých budeme žiadosti posudzovať nájdete aj na www.unia-miest.sk. Žiadosť o grantové financovanie by mala obsahovať jasné informácie o plnení jednotlivých kritérií – žiadateľ podrobne definuje projekt v písomnej žiadosti, vyplní tabuľku, priloží fotografiu riešeného priestoru a pôdorys návrhu úprav s kópiou rozpočtu a odošle na uvedené mailové adresy. Termín podávania žiadostí v roku 2018 je do 23. novembra. Jednotlivé projekty budeme priebežne posudzovať. Výsledky programu financovania revitalizácie pozemkov od PSS, a. s., využívajú občania obcí a miest Slovenska už 4 roky a my sa tešíme spolu s vami na ďalšie projekty pre krajšie a účelne skultúrnené okolie našich obydlí.

 

Kritériá, podľa ktorých budeme žiadosti posudzovať.