Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní


Vyhlásenie súťaže STAVBA ROKA 2019

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Únia miest Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta,Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.,   Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o. a HLAVNÝ PARTNER - Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

v y h l a s u j ú

25. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže  STAVBA ROKA 2019.