Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní

Získajte grant na úpravu okolia bytového domu

Po prerokovaní možností s Úniou miest Slovenska a so Združením miest a obcí Slovenska sme sa rozhodli ponúknuť mestám a obciam, prípadne občianskym združeniam, možnosť financovať ich zámery so zanedbanými pozemkami vo vašom okolí. Na Slovensku pôsobí niekoľko združení, ktoré v tejto oblasti podnikajú pozitívne kroky. Každé z nich má však obmedzené finančné zdroje. Veríme, že aj náš grantový program prispeje k skrášleniu okolia našich bytoviek alebo rodinných domov v ďalších mestách a obciach, na ktoré sa zatiaľ prostriedky neušli.

Záujem o poskytnutie grantového financovania môžu mestá a obce, prípadne občianske združenia, prejaviť zaslaním žiadosti na e-mail: alebo .

Žiadosť o grantové financovanie by mala obsahovať jasné informácie o plnení jednotlivých kritérií – žiadateľ vyplní tabuľku, priloží fotografiu riešeného priestoru a pôdorys návrhu úprav s kópiou rozpočtu a odošle ich na uvedené mailové adresy.

Termín podávania žiadostí je do 7. 11. 2016. Jednotlivé projekty budeme priebežne posudzovať samozrejme aj v ďalších štvrťrokoch. Program financovania je zatiaľ naplánovaný na 3 roky a jeho predĺženie závisí od vás, ako sa zhostíte jeho využitia. Tešíme sa spolu s vami na krajšie a účelne skultúrnené okolie našich obydlí.

Kritériá, podľa ktorých budeme žiadosti posudzovať.