Press info

Logo

Logo Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., sa skladá z dvoch základných prvkov – znaku a nápisu.

Znak je zložený z troch častí – červeného kruhu, zeleného obdĺžnika a modrého trojuholníka. Spolu vytvárajú symbol domčeka, ktorý v sebe nesie pocit istoty, rodinného zázemia a pokoja. Tvarovým a farebným riešením pripomína stavebnicu, symbolizuje stavanie, budovanie a zároveň kreativitu a ľahkosť. Celková kompozícia je tiež šípkou smerujúcou nahor, ktorá vyjadruje dynamiku a rast. Biely priestor medzi jednotlivými prvkami znaku naznačuje číslicu 1, čo symbolizuje víziu byť lídrom na trhu a vytvára tiež prepojenie s názvom Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

V prípade záujmu o použitie loga PSS, a. s., prosím kontaktujte odbor komunikácie.

Logo 1 vo formáte jpg, 375 x 270 pxl

Logo 2 vo formáte jpg, 976 x 325 pxl

Logo 3 vo formáte jpg, 1200 x 127 pxl

PSS na Facebooku PSS na Twitteri PSS na Google+
Hore