Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní

Karta výhod

Vážení klienti, dovoľujeme si vás upozorniť, že k 31. 12. 2016 končí platnosť Karty výhod u všetkých partnerov.

S Kartou výhod môžete

  • získavať zľavy až 45 % vo viac ako 400 partnerských firmách a predajniach na celom Slovensku
  • zľavy poskytovať ak ste právnická alebo fyzická osoba podnikateľ

Vyhľadávanie:

Karta výhod od PSS

Ako získate Kartu výhod?

  • Dostane ju každý stavebný sporiteľ po uzatvorení zmluvy o stavebnom sporení.
  • Ak je stavebným sporiteľom dieťa, kartu môže využívať jeho rodič.
  • Na zadnú stranu napíšte svoje meno, priezvisko a dátum narodenia. Pri uplatnení zľavy predložíte jednoducho Kartu výhod spolu s občianskym preukazom alebo iným identifikačným dokladom.

Kde môžete nakupovať so zľavou?

Zoznam obchodných miest našich partnerských predajní a firiem nájdete prostredníctvom horeuvedeného vyhľadávania.

Upozornenie:

Zľavy, ktoré jednotlivé firmy poskytujú svojim zákazníkom v rámci svojich akcií, a zľavy pre klientov PSS, a. s., sa nesčítavajú, vždy platí jedno cenové zvýhodnenie. Pri predložení viacerých kariet sa poskytnutá zľava takisto nesčítava. Použitie Karty výhod pri platení je potrebné nahlásiť pred blokovaním, resp. pred vypísaním objednávky.
PSS, a. s., má s partnerskými firmami uzatvorené zmluvy o spolupráci. Do obchodného vzťahu medzi firmou a klientom nevstupuje a za firmu sa nezaručuje. V prípade skrachovania alebo zániku firmy neposkytuje finančnú náhradu.