Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní

Súťaž o najlepšie obnovený bytový dom

Zapojte sa do súťaže o najlepšie obnovený bytový dom, ktorú vyhlasujú

  • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
  • V. O. Č. SLOVAKIA, s. r. o., vydavateľstvo odborných časopisov,
  • Združenie pre podporu obnovy bytových domov - ktoré je zároveň odborným
    a organizačným garantom súťaže.

Súťaž sa koná v termíne od 1. 1. 2018 do 23. 3. 2018. Do súťaže sa môžu prihlásiť
bytové domy s ukončenou realizáciou práce na/v súťažnom bytovom dome do
31.12.2017.

Prihláška do súťaže

Súťažné podmienky
 

 PSS, a. s., sa riadi pravidlami spracúvania osobných údajov. Súvisiace informácie