Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní


Otváracie hodiny

Otváracie hodiny všetkých kancelárií obchodných zástupcov pre vás denne aktualizujeme, aby vám mohli byť naši obchodní zástupcovia k dispozícií. Nájdite si vášho najbližšieho obchodného zástupcu. Vyhľadávať môžete podľa jeho priezviska, alebo podľa okresu či mesta, v ktorom chcete kanceláriu obchodného zástupcu navštíviť.

Ďalšie informácie

Zároveň vás ubezpečujeme, že aj napriek momentálnej situácii sú vám naďalej plne k dispozícii pracovníci nášho Centra telefonických služieb. V prípade potreby nás kontaktujte na čísle + 421 2 58 55 58 55 alebo e-mailom na infopss@pss.sk v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00. Je však pravdepodobné, že vzhľadom na zvýšený záujem o poskytovanie informácií, môžu byť naši operátori menej dostupní. Za túto nepríjemnosť sa vopred ospravedlňujeme.

V prípade, že ste v situácii, ktorá si vyžaduje využiť možnosť odkladu splátok vašich úverov, skôr, ako sa pre tento krok rozhodnete, oboznámte sa so všetkými potrebnými informáciami.

O odklad splátok môžu požiadať aj malí podnikatelia. Ak patríte medzi nich, prosím, pozorne si prečítajte všetky potrebné informácie v tomto dokumente.
Informacie a Žiadosť o odklad splátok si môžete vytlačiť. Dokument vytlačte obojstranne, podpíšte a pošlite na adresu: Ústredie PSS, a. s., Bajkalská 30, P. O. Box 48, 829 48 Bratislava.

Ďakujeme vám za trpezlivosť a želáme najmä pevné zdravie. 
Vaša Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Všetky informácie pre vás budeme priebežne aktualizovať. Posledná zmena: štvrtok 26.05.2020, 10:50

Užitočné informácie

Ako dlho budú zatvorené pobočky PSS?

Otvorenie našich pobočiek je závislé od vývoja vyhlasovaných opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu. Naši obchodní zástupcovia sú však pre vás k dispozícii telefonicky alebo e-mailom a poskytnú vám informácie, ktoré potrebujete. Kontakty nájdete tu: www.pss.sk/kontakty/obchodni-zastupcovia/

Požiadal som o úver. Moja žiadosť je rozpracovaná. Zmení sa niečo v súčasnej situácii?

Nie, nič sa nemení. Ak budú všetky podklady v poriadku, úver vám bude schválený a úverová dokumentácia zaslaná na adresu vášho trvalého bydliska (prípadne na korešpondenčnú adresu). Ak je potrebné k žiadosti ešte niečo doplniť, kontaktujte obchodného zástupcu, ktorý vám žiadosť o úver kompletizoval. Kontakty nájdete tu: https://www.pss.sk/kontakty/obchodni-zastupcovia/ Väčšina dokumentov a žiadostí totiž musí byť podpísaná klientom a overená obchodným zástupcom (resp. s úradne overeným podpisom).

Chcem spraviť zmeny na poskytnutom úvere. Ako mám postupovať?

Ak už máte úver schválený, tak kontaktujte ktoréhokoľvek z našich obchodných zástupcov. Kontakty nájdete tu: https://www.pss.sk/kontakty/obchodni-zastupcovia/ Dozviete sa všetky potrebné informácie a obchodný zástupca zabezpečí zaslanie žiadosti o zmeny do Centrály PSS.

Chcem spraviť zmeny na mojej zmluve o stavebnom sporení. Ako mám postupovať?

Kontaktujte ktoréhokoľvek z našich obchodných zástupcov. Kontakty nájdete tu: https://www.pss.sk/kontakty/obchodni-zastupcovia/ Dozviete sa všetky potrebné informácie a obchodný zástupca zabezpečí zaslanie žiadosti o zmeny do Centrály PSS.

Zmenila sa dostupnosť služby Moja PSS?

V poskytovaní služby Moja PSS sa nič nemení. Do tejto aplikácie sa aj naďalej môžete pripojiť z pohodlia svojho domova a robiť všetky povolené operácie. Tak ako doteraz.

Čo dokážem vybaviť vo vašom Centre telefonických služieb?

Naše CTS poskytuje najmä informácie k zmluvám stavebného sporenia, k žiadostiam o úver, splácaným úverom fyzických osôb a pomôže aj s návodom, ako riešiť vaše iné požiadavky. S jeho pomocou tiež dokážete zrealizovať reset hesla na prihlásenie do portálu Moja PSS. Operátori prioritne riešia prichádzajúce hovory, ale odpovedajú aj na správy z kontaktných formulárov z webovej stránky PSS alebo z kontaktného e-mailu infopss@pss.sk.

Ako mi bude doručená úverová dokumentácia?

Z dôvodu dočasného uzatvorenia našich pobočiek a z dôvodu obmedzenia kontaktov s klientmi, bude úverová dokumentácia zasielaná výhradne na adresu trvalého pobytu (prípadne na korešpondenčnú adresu klienta). A to aj v prípadoch, ak v žiadosti o úver bolo uvedené zaslanie na adresu obchodného zastúpenia. Veríme, že takto predídeme zbytočným komplikáciám s prijatím pošty v prípadoch, v ktorých by bolo obchodné zastúpenie v čase príchodu doručovateľa pošty zatvorené.