Aby komín prinášal domu šťastie

Aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá, komín je dôležitou súčasťou nášho domova. Ovplyvňuje nielen náš pocit komfortu a zdravie, ale aj bezpečie nášho majetku. Ako sa postarať o to, aby nám slúžil tak, ako má?

Na to, že s komínom nie je niečo v poriadku, nás môže upozorniť viacero signálov. Tie, ktoré súvisia s poveternostnými vplyvmi, zbadáme pomerne ľahko. Ak je narušené murivo, vypadávajú tehly, z ktorých je komín vymurovaný, drobí sa malta medzi nimi, treba rozpadnuté murivo rozobrať, zvyčajne až k podlahe podkrovia, a znova komín vymurovať plnými, dobre vypálenými tehlami. Rovnako treba odznova vymurovať aj kryciu dosku. Horšie je to s poruchami, ktoré nevidno, pretože sa nachádzajú vo vnútri komína. Môže nás na ne upozorniť napríklad murivo, ktoré nájdeme pri vyberaní popola. Zvyčajne vypadáva z prasklín, ktorými môžu spaliny prenikať až do miestnosti. Zlovestným signálom sú aj tmavé škvrny od dechtu, ktoré sa vytvárajú okolo dvierok vedúcich do komína alebo sa objavujú na murive. A ak zistíte, že vaše vykurovacie teleso hreje stále menej a menej, napriek tomu, že svedomito kúrite, rozhodne zavolajte kominára. Váš komín to potrebuje. V prípade, že máte starý nevyvložkovaný komín, na ktorý je napojený pôvodný spotrebič (napríklad sporák), komín vyvložkovať netreba. Ak však došlo k výmene spotrebiča za nový, komín musí byť vyvložkovaný po celej výške. Navyše podlieha kolaudácii a revízii od revízneho technika. Ak ide o novopostavený komín, musí byť minimálne dvojvrstvový, musí mať teda vložku a plášť.

Ako často kontrolovať komín?

Pri vykurovacom spotrebiči s tepelným výkonom do 50 kilowattov:

 • 1x za 4 mesiace – ak zariadenie spaľuje tuhé alebo kvapalné palivo,
 • 1x za 6 mesiacov – ak zariadenie využíva plynné palivo a komín nie je vyvložkovaný,
 • 1x za 12 mesiacov – ak zariadenie využíva plynové palivo a komín je vyvložkovaný.

Pri spotrebiči s tepelným výkonom nad 50 kilowattov:

 • 1x za 2 mesiace – ak zariadenie spaľuje tuhé alebo kvapalné palivo,
 • 1x za 6 mesiacov – ak zariadenie využíva plynné palivo.

Začmudený návštevník

Dymovod komína je neustále zanášaný spalinami. Cestu, ktorou by mali spaliny odchádzať, zužujú okrem sadzí a dechtu aj pavučiny či uhynuté vtáctvo. A čím je priemer dymovodu menší, tým je únik spalín pomalší, ťažší. Navyše sa tak znižuje ťah pece alebo spaľovacieho kotla a pôsobením vysokej teploty sa usadeniny v komíne môžu vznietiť a spôsobiť požiar. Štatistiky varujú – osem z desiatich požiarov počas obdobia vykurovania spôsobil zlý stav komína alebo dymovodu. Preto by mal byť pravidelným návštevníkom každého domu s komínom kominár. Kominári spomínané riziká odstraňujú – uvoľnia a spriechodnia únikové cesty spalín. A tak ako kedysi, aj dnes využívajú pri čistení komína guľu so závažím, štetku a zrkadielko. No i do tejto oblasti už preniká technika. Vďaka digitálnym ťahomerom, meracím prístrojom na určovanie emisií a spaľovacieho procesu, rôznym druhom komínových kamier dnes kominári dokážu odhaliť aj tie najmenšie poškodenia komína a zabezpečiť tak jeho dôkladnú opravu. Okrem čistenia vykonávajú aj revíziu. Po kontrole či vyčistení komína, ale i pri nových komínoch alebo pri výmene kachlí na drevo za plynový kotol, majiteľ vždy potrebuje revíznu správu. Pri požiari alebo škode súvisiacej s vykurovacou sústavou poisťovňa totiž skúma, či mal komín platnú revíziu. V prípade, že majiteľovi nehnuteľnosti potrebná dokumentácia chýba, mu poisťovňa plnú škodu neuhradí.

Zavolajte kominára

Na Slovensku máme približne 300 kominárov. Na druhej strane, vyše 800-tisíc slovenských domácností má jeden alebo aj viac komínov. Znamená to, že každý kominár by mal ročne skontrolovať viac ako 2 600 komínov. Kominárov je teda naozaj ako šafranu. Možno aj preto legislatíva neurčuje, že čistenie komínov musí vykonávať iba certifikovaný kominár. Vyhláška 401/2007 stanovuje iba to, za akých podmienok môže komín čistiť prakticky ktokoľvek, kto dodrží všetky podmienky, ktoré spomínaná vyhláška predpisuje. Každý majiteľ by si mal teda túto vyhlášku svedomito preštudovať.

Koľko to bude stáť?

 • Za vyčistenie komínov pripojených k plynovým spotrebičom zaplatíte 10 – 15 €.
 • Za vyčistenie komínov pripojených k plynovým spotrebičom na tuhé palivá zaplatíte zhruba 50 €.
 • Vypracovanie revíznej správy bude stáť do 30 €.
 • Pozor! Fyzická osoba, ktorá nezabezpečí kontrolu, čistenie a odborné preskúšanie komína, môže dostať pokutu až do výšky 99 €.
 • 01.12.2016
 • Text: Oldřiška Luptáková (v spolupráci s J.A.P. Slovakia)
 • Foto: Hopa Slovakia, www.jap.sk