Výhodné sporenie s úverom

Sporím si v PSS -ke necelých 5 rokov. Je pravda, že mám zákonný nárok na stavebný úver? Kedy si ho môžem zobrať?

(Andrej Pintér, Nové Zámky)

Áno, je to tak. Poskytnutie stavebného úveru má však svoje pravidlá a vopred stanovené podmienky. Vaša zmluva o stavebnom sporení musí mať aspoň 2 roky, potrebné je nasporiť minimálne štvrtinu cieľovej sumy a dosiahnuť hodnotiace číslo 64. Splnenie podmienok si viete riadiť a kontrolovať. O získaní nároku na stavebný úver vás vopred upozorníme listom. Potom už stačí iba predložiť jeho zábezpeky. Jednou z výhod stavebného úveru je to, že až do výšky 50 000 € ho netreba zakladať
nehnuteľnosťou.

Napíšte nám

Máte aj vy otázku súvisiacu so stavebným sporením v Prvej stavebnej sporiteľni? Radi vám odpovieme, stačí sa spýtať. Svoje otázky posielajte buď e-mailom na adresu doma@pss.sk, alebo poštou na adresu Prvá stavebná sporiteľňa (časopis DOMa), Bajkalská 30, P. O. Box 48, 829 48 Bratislava 25.