Úvery pre starších

Už niekoľko rokov sme na dôchodku. Keďže naša pohybová schopnosť sa zmenila, radi by sme si upravili svoje bývanie podľa našich potrieb, kým ešte vládzeme. Požičia PSS na bývanie aj klientom, ktorí majú 63, resp. 66 rokov?

(Manželia Fábriovci, Žilina)

Samozrejme. Po splnení vopred stanovených podmienok má každý náš klient, bez ohľadu na svoj vek, zákonný nárok na stavebný úver s nízkym úrokom, ktorý sa nezmení počas celej doby splácania. A podmienky aj naďalej zvýhodňujeme. Po novom ako naši klienti poberajúci starobný dôchodok už nemusíte čakať na pridelenie stavebného úveru. Prostriedky na financovanie bývania vám vieme poskytnúť aj skôr, resp. okamžite. Podmienkou je vek do 68 rokov, čo spĺňate. Navyše, výhodou pre klientov sporiacich v PSS je, že ich úverové podmienky sú ešte výhodnejšie ako bez predchádzajúceho sporenia.

Napíšte nám

Máte aj vy otázku súvisiacu so stavebným sporením v Prvej stavebnej sporiteľni? Radi vám odpovieme, stačí sa spýtať. Svoje otázky posielajte buď e-mailom na adresu doma@pss.sk, alebo poštou na adresu Prvá stavebná sporiteľňa (časopis DOMa), Bajkalská 30, P. O. Box 48, 829 48 Bratislava 25.