Sporenie pre dvojičky

O tri mesiace očakávame prírastok do rodiny – narodenie dvojičiek. S manželom sme sa rozhodli, že im budeme sporiť. Mesačne vieme ušetriť asi 100 €. Aké možnosti máme u vás?

(Hana Matúšová, Bratislava)

Jednoznačne vám odporúčame uzatvoriť pre obe deti sporenie v špeciálnej tarife Junior extra (JE). Ak to stihnete do roka od narodenia detí, ušetríte. Nebudete totiž platiť poplatok za uzatvorenie zmluvy. Na každé sporenie môžete potom mesačne posielať po 50 €. K svojim vkladom získate každý rok štátnu prémiu (aj v tomto roku 5 % z vkladov, maximálne 66,39 €) a celú sumu vám zhodnotíme 1 % úrokom. Počas celého sporenia, až kým vaše deti nedosiahnu plnoletosť, majú od nás navyše zadarmo zabezpečenie v podobe extra istoty až do 10 000 €.

Napíšte nám

Máte aj vy otázku súvisiacu so stavebným sporením v Prvej stavebnej sporiteľni? Radi vám odpovieme, stačí sa spýtať. Svoje otázky posielajte buď e-mailom na adresu doma@pss.sk, alebo poštou na adresu Prvá stavebná sporiteľňa (časopis DOMa), Bajkalská 30, P. O. Box 48, 829 48 Bratislava 25.