Sporenie dieťaťa po rozvode rodičov

Počas manželstva sme nášmu synovi založili stavebné sporenie, na ktorom sme spoločne sporili. Nedávno sme sa rozviedli a chcela by som vedieť, či má môj bývalý manžel nárok na polovicu našetrených peňazí.

(Jarmila Sečkárová, Levice)

Otec dieťaťa, ak nebol pozbavený rodičovských práv alebo súd nevydal rozhodnutie o určení práv s nakladaním zmluvy o stavebnom sporení, má na spravovanie zmluvy rovnaký nárok ako matka. To znamená, že ju môže kedykoľvek vypovedať a nechať si peniaze vyplatiť. Ak chcete takejto situácii predísť, máte dve možnosti. Požiadajte súd, aby určil, ktorý z rodičov má nárok spravovať stavebné sporenie vášho syna. Alebo písomne požiadajte o blokáciu akýchkoľvek zmien na zmluve o stavebnom sporení až do dovŕšenia plnoletosti dieťaťa. Ak sa rozhodnete pre druhé riešenie, obmedzenie bude platiť pre oboch rodičov, teda aj pre vás.

Napíšte nám

Máte aj vy otázku súvisiacu so stavebným sporením v Prvej stavebnej sporiteľni? Radi vám odpovieme, stačí sa spýtať. Svoje otázky posielajte buď e-mailom na adresu doma@pss.sk, alebo poštou na adresu Prvá stavebná sporiteľňa (časopis DOMa), Bajkalská 30, P. O. Box 48, 829 48 Bratislava 25.