Splácanie úveru pri finančnej tiesni

V PSS mám úver a momentálne som sa dostala do zlej finančnej situácie. Môžem požiadať o prerušenie splácania? Ak áno, ako mám postupovať a na ako dlho budem môcť splácanie odložiť?

(Petra Jankovičová, Michalovce)

Najlepšie urobíte, ak budete situáciu riešiť bezodkladne. Oslovte ktoréhokoľvek nášho obchodného zástupcu, ktorý vám pomôže spísať žiadosť o odklad či zníženie splátok. Každú takúto žiadosť posudzujeme individuálne. Dôvodom odkladu splácania môže byť napríklad strata zamestnania, dlhodobá PN alebo materská dovolenka. Štandardná doba odkladu splátok je šesť mesiacov, no v mimoriadnych prípadoch môže byť táto doba predĺžená až na dvanásť mesiacov.

Napíšte nám

Máte aj vy otázku súvisiacu so stavebným sporením v Prvej stavebnej sporiteľni? Radi vám odpovieme, stačí sa spýtať. Svoje otázky posielajte buď e-mailom na adresu doma@pss.sk, alebo poštou na adresu Prvá stavebná sporiteľňa (časopis DOMa), Bajkalská 30, P. O. Box 48, 829 48 Bratislava 25.