Postupné financovanie

Sme novomanželia a plánujeme si postaviť rodinný domček v hodnote približne 120 000 €. Počula som o postupnom financovaní výstavby. Prosím o objasnenie.

(M. Nová, Lehnice)

Ide o možnosť ako získať úver na výstavbu rodinného domu, jeho rekonštrukciu, nadstavbu či prístavbu. Hlavnou výhodou postupného financovania je, že záložným objektom je nehnuteľnosť, ktorú staviate alebo modernizujete. Úver môžete čerpať už pred začiatkom výstavby a ako manželia až do výšky 340 000 €. Navyše pri posudzovaní zabezpečenia akceptujeme budúcu hodnotu nehnuteľnosti a nezohľadňujeme jej geografickú polohu, čo je výhoda najmä v prípade menších miest a obcí.
Peniaze vám uvoľníme postupne počas prebiehajúcej výstavby domu a splnení podmienok vo výške 50 %, 30 % a 20 % z úveru. Pre podrobnejšie informácie sa,
prosím, obráťte na niektorého z našich obchodných zástupcov, ktorý vám celý proces rád vysvetlí a pomôže s jeho realizáciou.

Napíšte nám

Máte aj vy otázku súvisiacu so stavebným sporením v Prvej stavebnej sporiteľni? Radi vám odpovieme, stačí sa spýtať. Svoje otázky posielajte buď e-mailom na adresu doma@pss.sk, alebo poštou na adresu Prvá stavebná sporiteľňa (časopis DOMa), Bajkalská 30, P. O. Box 48, 829 48 Bratislava 25.