Obnova bytového domu

Sme malé spoločenstvo vlastníkov bytov a zvažujeme rekonštrukciu našej staršej bytovky. Máme u vás stavebné sporenie, preto nás zaujíma, aký je postup a čo nám viete ponúknuť.

(Silvia Markovičová, Senica)

Pri obnove domu musí najskôr vzniknúť dohoda vlastníkov bytových a nebytových priestorov. Zvyčajne k nej dochádza na schôdzi, kde sa určí aj rozsah prác, ktoré je potrebné vykonať. Na základe cenových ponúk sa potom schváli dodávateľ prác a spôsob financovania. Platí pritom pravidlo, že čím viac do obnovy bytového domu investujete, tým viac vďaka nej získate. Také sú aspoň naše dlhoročné skúsenosti, keďže PSS financuje obnovu bytových domov už takmer 20 rokov. V súčasnosti sa úroková sadzba úverov na obnovu bytových domov začína už od 1,25 % ročne. Splácanie takéhoto úveru v minimálnej výške aspoň 40-tisíc € môže trvať od 10 do 30 rokov. Naša ponuka je však ešte všestrannejšia. Preto vám odporúčame osobné stretnutie s niektorým z obchodných zástupcov PSS, ktorý môže následne na vašej schôdzi vlastníkov predstaviť podmienky financovania.

Napíšte nám

Máte aj vy otázku súvisiacu so stavebným sporením v Prvej stavebnej sporiteľni? Radi vám odpovieme, stačí sa spýtať. Svoje otázky posielajte buď e-mailom na adresu doma@pss.sk, alebo poštou na adresu Prvá stavebná sporiteľňa (časopis DOMa), Bajkalská 30, P. O. Box 48, 829 48 Bratislava 25.