Obnova = úspora

Bývame v staršom bytovom dome s 36 bytmi. Vzhľadom na neustále stúpajúce ceny energií uvažujeme o zateplení a možno aj o výstavbe vlastnej kotolne. Na takúto obnovu nemáme vo fonde dostatok peňazí, takže zrejme budeme musieť čerpať úver. Obávame sa, či zvládneme splácať náš záväzok. Viete nám poradiť? Anton V., Banská Bystrica

Obnovu bytového domu určite odporúčame. Predĺži sa životnosť budovy, zvýši sa bezpečnosť aj kvalita bývania a v neposlednom rade, obnova má dopad aj na úsporu
energií. Zo skúseností vieme, že úspora môže dosiahnuť až 50 % oproti predchádzajúcim nákladom. Takto ušetrené peniaze môžu pokryť časť alebo aj celú splátku úveru. PSS má momentálne v ponuke úver na obnovu bytových domov s úrokovou sadzbou od 1,25 % ročne. Kombinácia nízkeho úroku s dlhou dobou splatnosti znamená naozaj nízke mesačné splátky. To však nie je všetko. Náš obchodný zástupca príde za vami na schôdzu vlastníkov, kde vám bližšie vysvetlí možnosti financovania. Navyše, poradí vám aj s plánovaním rozsahu jednotlivých prác a navrhne ich optimálnu postupnosť. Informácie a kontakty nájdete na www.pss.sk
alebo nám zavolajte na číslo 02/58 55 58 55.

Napíšte nám

Máte aj vy otázku súvisiacu so stavebným sporením v Prvej stavebnej sporiteľni? Radi vám odpovieme, stačí sa spýtať. Svoje otázky posielajte buď e-mailom na adresu doma@pss.sk, alebo poštou na adresu Prvá stavebná sporiteľňa (časopis DOMa), Bajkalská 30, P. O. Box 48, 829 48 Bratislava 25.