Poistenie k úveru

S manželkou plánujeme v našom rodinnom dome zrekonštruovať staršiu kuchyňu a kúpeľňu. Odhadovaná cena prerábky je približne 10 000 €. Obaja máme stavebné sporenie, no nasporená suma predpokladané náklady nepokryje. Vzhľadom na náš vek (obaja máme 62 rokov) sa obávame, či potrebný úver dostaneme.

(F. Sivý, Nitra)

Prvá stavebná sporiteľňa poskytuje klientom úvery až do veku 68 rokov. Úver vybavíte jednoducho a bez toho, že by ste museli zakladať nehnuteľnosť. Spolu s vašimi nasporenými prostriedkami si tak môžete bez problému zabezpečiť potrebné peniaze na všetky plánované úpravy. A ešte jedna dobrá správa. Od júna v spolupráci s poisťovňou UNIQA, a. s., sprostredkúvame nové rizikové životné poistenie. Vďaka nemu uchránite svojich blízkych pred starosťami s prípadným splácaním úveru. Ak poistenie uzatvoríte spolu so žiadosťou o úver, jeho úroková sadzba sa vám výrazne zníži.

Napíšte nám

Máte aj vy otázku súvisiacu so stavebným sporením v Prvej stavebnej sporiteľni? Radi vám odpovieme, stačí sa spýtať. Svoje otázky posielajte buď e-mailom na adresu doma@pss.sk, alebo poštou na adresu Prvá stavebná sporiteľňa (časopis DOMa), Bajkalská 30, P. O. Box 48, 829 48 Bratislava 25.