Predaj založenej nehnuteľnosti

Máme od vás stavebný úver, ktorý sme zabezpečili našim bytom. Ten ale teraz chceme predať. Ako sa môžeme zbaviť zápisu ťarchy v liste vlastníctva?

(Jana Bóriková, Martin)

Ponúkame vám dva najčastejšie využívané spôsoby. Prvým je vyplatenie kúpnej ceny na účet stavebného úveru, čím prakticky splatíte váš dlh. Následne vám vystavíme potvrdenie o zrušení záložného práva. Odovzdáte ho na príslušný kataster nehnuteľností a ťarcha v prospech PSS bude z listu vlastníctva vymazaná. Ďalším riešením je takzvaná „výmena zábezpeky“. Znamená to, že nám predložíte inú nehnuteľnosť, ktorou nanovo zabezpečíme váš úver. Ten budete naďalej splácať. Pôvodný záložný objekt z úveru potom uvoľníme (rovnakým spôsobom ako predtým). Keďže v oboch prípadoch musí prísť k niekoľkým administratívnym úkonom, odporúčame vám obrátiť sa s predstihom na niektorého z našich obchodných zástupcov. Vysvetlí vám celý proces a pomôže s jeho realizáciou.

Napíšte nám

Máte aj vy otázku súvisiacu so stavebným sporením v Prvej stavebnej sporiteľni? Radi vám odpovieme, stačí sa spýtať. Svoje otázky posielajte buď e-mailom na adresu doma@pss.sk, alebo poštou na adresu Prvá stavebná sporiteľňa (časopis DOMa), Bajkalská 30, P. O. Box 48, 829 48 Bratislava 25.